Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Aktuelle nyheter fra NVJF

Vi takker for velvillige bidrag til forumets drift

Selv om forumet har beskjedne kostnader, har vi behov for noen midler til servering på møtene og en liten oppmerksomhet til innledere.

Les mer

Vi takker for bidrag til forumets drift!

Selv om forumet har lave driftskostnader, er vi avhengige av å ha noen penger tilgjengelig for servering på møtene og en liten oppmerksomhet til innledere.

Les mer

Neste møte blir 9. februar 2017 hos NVE

Tema blir OEDs forslag til revisjon av 1917-lovene

Les mer

Neste møte blir torsdag 10. November 2016 kl 17.00 hos NVE

Temaet er "Vannressurslovens bestemmelser om rådighet over grunnvann"

Les mer

Neste møte blir 12. mai 2016 kl 17.00 hos NVE

Temaet blir "Reindrift og rein kraft - Rettssubjekter og rettigheter i reindriften ved kraftutbygging"

Les merEldre nyheter

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter