Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Kontakt oss

NVJFs Sekretariat er lagt til Statkrafts juridiske avdeling, og kan kontaktes på e-postadressen post@nvjf.no

Telefon 24 06 71 93
Telefaks 24 06 78 98


Postadresse:
Statkraft
Juridisk avdeling
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter