Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Alle møter arrangert av NVJF

8 Feb 2018
- "Nettselskapenes tilknytningsplikt – ulike ansvarsgrunnlag og erstatningsutmåling i rettspraksis"
Les mer...(Referat tilgjengelig)


23 Nov 2017
- Datalagringsentre i Norge - hva er dette og hvilke juridiske utfordringer kan det skape?
Les mer...(Referat tilgjengelig)


21 Sep 2017
- Beviskravet ved overtredelsesgebyr for brudd på energi- og vannressurslovgivningen. Dagens innleder er advokatfullmektig Shabneet K. Bains fra advokatfirmaet Wiersholm.
Les mer...


27 Apr 2017
- EUs vinterpakke
Les mer...(Referat tilgjengelig)


9 Feb 2017
- Olje- og energidepartementets forslag til revisjon av konsesjonslovene av 1917
Les mer...(Referat tilgjengelig)Møte 10 Nov 2016
Møte 22 Sep 2016
Møte 12 Mai 2016
Møte 18 Feb 2016
Møte 8 Okt 2015
Møte 7 Mai 2015
Møte 5 Feb 2015
Møte 8 Mai 2014
Møte 14 Nov 2013
Møte 10 Okt 2010
Møte 25 Apr 2013
Møte 15 Nov 2012
Møte 27 Sep 2012
Møte 22 Mar 2012
Møte 17 Nov 2011
Møte 22 Sep 2011
Møte 31 Mar 2011
Møte 10 Nov 2010
Møte 11 Mar 2010
Møte 19 Nov 2009
Møte 16 Apr 2009
Møte 5 Feb 2009
Møte 23 Okt 2008
Møte 10 Apr 2008
Møte 25 Okt 2007

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter