Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 25 Okt 2007”Offentlig eierskap til vannkraften - hjemfall fra provisorisk anordning til lovproposisjon”


Dato: 25 Okt 2007
Tid: 17:00
Sted: Haavind Vislie, Bøgdøy alle 2

Agenda: Annet: Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 25. OKTOBER 2007

Torsdag 25. oktober 2007 kl. 17.00 holdt NVJF møte i Haavind Vislies lokaler i Oslo. Det var ca 38 fremmøtte.

Kristin Bjella ønsket velkommen.

Odd Stiansen fikk ordet, og pekte på at etter forumets vedtekter skal valg av programkommiteen og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (Haavind Vislie) Jarand Felland (OED) og Ulf Hammer (UiO). Samtlige var villige til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Halmrast, Bjella, Hammer og Felland ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen demonstrerte så det nye systemet for registrering av e-postadresser på www.nvjf.no, og oppfordret alle interesserte til å registrere seg der snarest mulig.

Bjella ga så ordet videre til eksp sj Per Håkon Høisveen i OED som innledet til debatt om

”Offentlig eierskap til vannkraften - hjemfall fra provisorisk anordning til lovproposisjon”.

Professor Olav Kolstad ved UiO holdt et forberedt innlegg.

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Høisveen og Kolstad, og Stiansen overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 19.10.


Lilleaker, den 26. oktober 2007Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter