Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 10 Apr 2008Fallerstatninger - hva nå ?


Dato: 10 Apr 2008
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29

Agenda: 
Møtet vil ta for seg veien videre etter Høyesteretts dom av 17. januar 2008 i saken mellom Magne Møllen og Agder Energi AS.

Vi vil først få en presentasjon av problemstillingene i dommen.

Deretter vil advokatene Olav Felland og Erik Samuelsen få ordet for å innlede om hvorledes de ser for seg konsekvensene av dommen, sett fra henholdsvis grunneier- og utbyggersiden.
Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber om at de som ønsker å møte melder seg på innen 7. april 2008 kl 12.00. Bruk linken under !

Etter møtet legger vi opp til at de som ønsker det, kan fortsette diskusjonene over ett glass på et nærliggende skjenkested.


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 10. APRIL 2008

Torsdag 10. april kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Møteleder var Odd Stiansen. Tittelen på møtet var ”Fallerstatninger – hva nå ?”.

Det var 28 fremmøtte.

Innledningsvis ga møtelederen en presentasjon av Høyesteretts dom av 17. januar 2008 i saken mellom Agder Energi Produksjon og Magne Møllen.

Deretter fikk advokatene Olav Felland og Erik Samuelsen ordet for å innlede om hvorledes de så for seg konsekvensene av dommen, sett fra henholdsvis grunneier- og utbyggersiden.

Det ble så åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen Felland og Samuelsen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 19.00.Lilleaker, den 11. april 2008Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter