Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 23 Okt 2008Konsesjonskraftprisen


Dato: 23 Okt 2008
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29

Agenda: 
Advokat Kristin Bjella vil innelde om konsesjonskraft, med hovedvekt på prisen på denne kraften.

Som kjent er det to forskjellige prisregimer, for kraft levert konsesjoner gitt henholdsvis før og etter 10. april 1959. Det er særlig regimet fra "før 1959" som volder besvær, i det dette innebærer en individuell bregning av selvkost for det enkelte verk. Dette reiser spørsmål om hvilke kostnader som er relevante, hvilken produksjon kostnadene skal fordeles på for å finne en pris pr kWh, og om mottakeren av konsesjonskraft har krav på tilgang til kraftverkenes regnskapstall.

Avtaler om konsesjonskraft berøres også.

I henhold til forumets vedtekter vil det innledningsvis finne sted valg av programkommite og sekretariat. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (eget firma) Jarand Felland (OED) og Ulf Hammer (UiO). Samtlige er villige til å ta gjenvalg.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som er villig til å ta gjenvalg.


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 20. oktober 2008 kl 12.00. Bruk linken under !Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 23. OKTOBER 2008

Torsdag 23. oktober 2008 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var ca 22 fremmøtte.

Odd Stiansen ønsket velkommen, og pekte på at etter forumets vedtekter skal valg av programkommite og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (Haavind Vislie) Jarand Felland (OED) og Ulf Hammer (UiO). Samtlige var villige til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Halmrast, Bjella, Hammer og Felland ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til advokat Kristin Bjella, som innledet til debatt om

” Konsesjonskraft, med hovedvekt på prisen på denne kraften”.

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Bjella, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 19.05.


Lilleaker, den 27. oktober 2008Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter