Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 5 Feb 2009OEDs høringsnotat om nye konsesjonsregler for utleie av fallretter


Dato: 5 Feb 2009
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29

Agenda: 
Dep. konst. avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen i OED vil redegjøre for innholdet i høringsnotatet, og vi vil deretter få kommentarer fra representanter for en kraftprodusent (Statkraft) og LVK.
Annet: 
Høringsbrev og notat kan leses på OEDs hjemmeside, http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/hoyring---utkast-til-endringar-av-indust/horingsnotat.html?id=541830

Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 2. februar 2009 kl 12.00. Bruk linken under !
Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 5. FEBRUAR 2009

Torsdag 5. februar kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Møteleder var Odd Stiansen. Temaet for møtet var OEDs høringsnotat om nye bestemmelser i industrikonsesjonsloven om utleie av vannkraftproduksjon.

Det var 35 fremmøtte.

Innledningsvis beklaget møtelederen at serveringen måtte bli noe improvisert, da leveransene fra NVEs kantine var uteblitt eller feillevert. Han ga så ordet til avd dir Trond Ulven Ingvaldsen i OED, som presenterte forslagene i høringsnotatet.

Deretter fikk advokatene Odd Stiansen og Stein Erik Stinessen ordet for å innlede om hvorledes de så for seg konsekvensene av dommen, sett fra henholdsvis et kraftselskap og LVK.

Det ble så åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederne, herunder seg selv, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 19.00.Lilleaker, den 6. februar 2009Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter