Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 16 Apr 2009Offshore vindkraft.


Dato: 16 Apr 2009
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29

Agenda: 
Tidligere vit ass, nå dommerfullmektig, Sindre Løvgaard, vil innlede basert på hans masteroppgave "Det rettslige rammeverket for offshore vindkraft". Vi vil så få et forberedt innlegg fra Anne Dæhlie i Statkraft, før vi som vanlig åpner for debatt.

Dette temaet er meget aktuelt i øyeblikket, ettersom Olje- og energidepartementet 12. februar sendte på høring et notat med forslag til ny lov om fornybar energiproduksjon til havs mv. Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser om konsesjonsbehandling av anlegg for fornybar energiproduksjon og anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi utenfor grunnlinjen, herunder regler om åpning av areal for konsesjonssøknader, konsekvensutredninger og om nedlegging av energianlegg. Høringsnotatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing---utkast-til-lov-om-fornybar-ener/horingsbrev.html?id=546158

Høringsfristen er 17. april 2009.


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 14. april kl 12.00. Bruk linken under !Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 16. APRIL 2009

Torsdag 16. april kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Møteleder var Odd Stiansen. Temaet for møtet var offshore vindkraft.

Det var 28 fremmøtte.

Anne Dæhlie, Statkraft, holdt først en presentasjon med tittelen ”Offshore vindkraft – muligheter og utfordringer.

Deretter holdt dommerfullm, Sindre Ulvund Løvgaard en presentasjon over temaet ”Rettslige rammer for bygging av offshore vindkraft”.

Det ble så åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.Lilleaker, den 17. april 2009Odd Stiansen
 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter