Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 19 Nov 2009Grønne sertifikater – endelig fart på utbygging av fornybar energi?


Dato: 19 Nov 2009
Tid: 17:00
Sted: Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII gate 10, Oslo. (Se beskrivelse på http://www.thommessen.no/no/Kontakt/)

Agenda: 
Rådgiver i Næringspolitisk avdeling i EBL Dag Roar Christensen innleder til debatt, om et tema som har stått på den norske energiagendaen lenge, og hvor mange nå mener at på tide å gå fra tale til handling.

I tillegg blir det valg av programkommite og sekretariat, og en enkel markering av av NVJF er 20 år i år - dersom du lar bilen stå, kan det blir muligheter for et glass med noe sprudlende !

Annet: Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 19. NOVEMBER 2009

Torsdag 19. november 2009 kl. 17.00 holdt NVJF møte i advokatfirmaet Thommessens lokaler i Oslo. Det var 31 fremmøtte.

Advokat Jens Bibow i Thommessen ønsket NVJF velkommen til firmaets lokaler. Han ga ordet videre til Odd Stiansen, som pekte på at det i høst er 20 år siden NVJF ble stiftet. Han ga en kort beskrivelse av den virksomheten som hadde vært i forumet, og avsluttet med å utbringe en skål for de neste 20 årene.

Stiansen pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (Haavind Vislie) Jarand Felland (OED) og Ulf Hammer (UiO). Felland er gått over i politikernes rekker, og det ble foreslått at han erstattes av adv dir Trond Ulven Ingvaldsen, OED. Det var ingen andre forslag, og Halmrast, Bjella, Hammer og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen fortalte så at den annonserte innleder, Dag Christensen, dessverre hadde måttet melde avbud pga sykdom, men at direktør Erik Skjelbred, også han fra EnergiNorge, meget sporty hadde sagt seg villig til å steppe inn. Skjelbred holdt så et foredrag med tittelen

Grønne sertifikater – endelig fart på utbygging av fornybar energi

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Skjelbred, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.


Lilleaker, den 26. november 2009Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter