Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 11 Mar 2010Hva kan gjøres med lovstrukturen på vassdragsrettens område ?


Dato: 11 Mar 2010
Tid: 17:00
Sted: Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47 (Avdeling for petroleums- og energirett i Midtbygningen, gå en trapp opp og inn til høyre)

Agenda: 
Aktiviteter i vassdragene reguleres av ulike lover som forvaltes av ulike myndigheter. Selv for de som arbeidet med vassdragsjuss til daglig er det ikke alltid like enkelt å avgjøre hvilke lover som kommer til anvendelse på et tiltak, og for de som ikke kjenner stammespråket blir det håpløst. At det er slik skyldes historiske prosesser, ikke at dagens ordning ut fra en lovteknisk vurdering er ansett som den beste.

Vi stiller spørsmålet om det nå er mulig/ønskelig å gjøre noe med lovstrukturen, slik at den blir mindre fragmentert. Herunder ser vi også på at det samtidig er mulig/ønskelig å gjøre mindre materielle endringer.

Hovedinnleder er den nybakte pensjonist Kjell Haagensen, som har arbeidet med disse spørsmål i en lang yrkeskarriere, først i OED og senere i Statkraft. Han har også kjennskap til forholdene i andre land gjennom sitt omfattende samarbeid med myndighetene i andre land hvor man har tatt i bruk vannkraftressurser.

I tillegg vil vi få forberedte kommentarer fra Stein Erik Stinessen og Gunnar Marthinsen. Stinessen representarer LVK, mens Marthinsen er parter i advokatfirmaet Thommessen, og har bistått en rekke kraftselskaper.Annet: Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 11. MARS 2010

Torsdag 11. mars kl. 17.00 holdt NVJF møte i Universitetets lokaler i Oslo. Møteleder var Odd Stiansen. Temaet for møtet var

"Hva kan gjøres med lovstrukturen på vassdragsrettens område ?"

Det var 35 fremmøtte.

Tidligere jur dir i Statkraft, Kjell Haagensen holdt først en presentasjon. Deretter var det forberedte innlegg fra advokat Stein Erik Stinessen (LVK) og advokat Gunnar Marthinsen (Thommessen).

Det ble så åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen de tre innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.50.Lilleaker, den 17. mars 2010Odd Stiansen
 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter