Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 10 Nov 2010"Naturmangfoldloven og vassdragssektoren"


Dato: 10 Nov 2010
Tid: 17:00
Sted: Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII gate 10, Oslo. (Se beskrivelse på http://www.thommessen.no/no/Kontakt/)

Agenda: 
Naturmangfoldsloven av 19 juni 2009, som trådte i kraft 1 juli samme år, er en sektorovergripende lov som også gjelder for innsjøer og vassdrag. Dersom du ikke alt har stifte bekjennskap med denne loven, er det derfor all grunn til å tro at du vil komme i berøring med den snart.

Til å si noe om hva denne loven kan bety for vassdragssektoren, har vi fått professor dr juris Inge Lorange Backer ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Annet: 
I henhold til forumets vedtekter vil det innledningsvis finne sted valg av programkommite og sekretariat. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (eget firma) Trond Ulven Ingvaldsen(OED) og Ulf Hammer (UiO).

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som er villig til å ta gjenvalg.


Annet:
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 8 november kl 12.00. Bruk linken under ! Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter