Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 31 Mar 2011Utbygging av pumpekraftverk mellom eksisterende norske magasin - løsningen på Europas utfordring ved å takle innfasing av ny vindkraft og andre ikke regulerbare energikilder?


Dato: 31 Mar 2011
Tid: 17:00
Sted: Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII gate 10, Oslo. (Se beskrivelse på http://www.thommessen.no/no/Kontakt/)

Agenda: 
Mye av Europas fremtidige kraftproduksjon vil komme fra vindkraft. Flere store prosjekter på kontinentet, i Nordsjøen og rundt Storbritannia er allerede under bygging eller planlegging. Vindkraft produseres bare når det blåser, og variasjonene kan være store. Dette samsvarer ikke alltid med forbrukernes behov.

Det trengs reservekapasitet for å sikre kraftproduksjonen når det ikke blåser, og et energilager som kan ta vare på energien de dagene det blåser mer enn det er behov for.

Norge har halvparten av magasinkapasiteten i Europa, og det ligger et potensiale i å bygge ut pumpekraftverk mellom etablerte magasiner og innenfor etablerte reguleringsgrenser.

Etter en kort presentasjon av ideene som har vært lansert om utbygging av pumpekraft i Norge, ser vi på de juridiske utfordringene en slik utbygging kan reise. Til å belyse disse spørsmålene, får vi bistand av følgende innledere:

Advokat Odd Stiansen, Statkraft AS
Advokat Magnus Dæhlin, adv firma Lund & co (som er sekretariat for LVK)
Advokat Kristin Bjella, adv firma Hjort, som vil se på spørsmålene fra grunneiersiden

Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 28 mars kl 12.00. Bruk linken under !Referat


PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 31. MARS 2011

Torsdag 31. mars 2011 kl. 17.00 holdt NVJF møte i advokatfirmaet Thommesssens lokaler i Oslo. Møteleder var advokat Bjørn Nilsen. Temaet for møtet var

"Juridiske utfordringer ved pumpekraft"

Det var ca 35 fremmøtte.

Det ble gitt presentasjoner fra utbyggersiden ved advokat Odd Stiansen (Statkraft), kommunesiden ved advokat Magnus Dæhlin (LVK/Lund og Co) og grunneiersiden ved advokat Kristin Bjella (Hjort).

Det ble så åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket Bjørn Nilsen de tre innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.40.Lilleaker, den 1. april 2011Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter