Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 22 Sep 2011Erfaringene fra flommen våren 2011


Dato: 22 Sep 2011
Tid: 17:00
Sted: Sted: NVE, Middelthunsgt 29, Oslo (Merk at vi nå er tilbake på vårt ”vanlige” møtested)

Agenda: 
Når flommen 2011 er kommet litt på avstand, gjør vi opp status og prøver å se litt fremover. Til å bistå oss med dette, får vi bistand fra Haavard Østhagen, som var innsatsleder for NVE under siste flom. Han vil blant annet snakke om hva som skjedde på de ulike steder, skadeomfang, skader på elvekraftverk, hvordan kan magasiner brukes i en flomsituasjon, hva ble gjort av myndighetene, herunder NVE etc. Deretter vil Silje Gundersen og Martin Brittain fra juridisk seksjon i NVE snakke om flomdirektivet og arbeidet med implementeringen i norsk rett.

Som vanlig vil vi også åpne for spørsmål og debatt.Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 19. september kl 12.00. Bruk linken under !

Vi kan også røpe at vi planlegger et møte nr 2 i høst. Dette vil finne sted 17. november, og temaet blir ”Uavhengig regulator”.

Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 22. SEPTEMBER 2011

Torsdag 22. september 2011 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs nyoppussede lokaler i Oslo. Møteleder var Odd Stiansen. Temaet for møtet var

"Erfaringene fra flommene i 2011"

Det var 16 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ga først ordet til Haavard Østhagen, som var innsatsleder for NVE under siste flom. Deretter fikk Silje Gundersen fra juridisk seksjon i NVE ordet for å snakke om flomdirektivet og arbeidet med implementeringen i norsk rett.
Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen de to innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.40.Lilleaker, den 30. september 2011Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter