Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 17 Nov 2011Uavhengig regulator - EU-rettslige krav og internrettslige utfordringer.


Dato: 17 Nov 2011
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29

Agenda: 
Den tredje energimarkedspakken (Direktiv 2009/72/EF)stiller krav om en uavhengig regulator. Dagens innleder, stipendiat Erlend M. Leonhardsen ved UiO, vil fokusere generelt på plasseringen av uavhengig regulator i det norske forvaltningsrettslige system, gi en nærmere beskrivelse av EU-rettslige formål og krav og endelig se på utfordringer og muligheter knyttet til implementering.

Leonhardsen er stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleums- og energirett, Det juridiske fakultet, UiO. Han arbeider på en avhandling med arbeidstittelen "Liberalizing the Structures of Regulatory Authority: Multi-level Governance in the Energy Sector".
Annet: 
Før vi slipper til dagens innleder, gjør vi unna valg av programkommite og sekretariat.

Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor om at de som ønsker å møte melder seg på innen 14. november kl 12.00. Bruk linken under !
Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 17. NOVEMBER 2011

Torsdag 17. november 2011 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var 32 fremmøtte.

Odd Stiansen ønsket velkommen og pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Kjersti Halmrast (NVE), Kristin Bjella (Hjort), Trond Ulven Ingvaldsen (OED) og Ulf Hammer (UiO). Alle utenom Halmrast var villige til å ta gjenvalg. Stiansen opplyste at Martin Brittain var foreslått å erstatte Halmrast Det var ingen andre forslag, og Brattain, Bjella, Hammer og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til dagens innleder, stipendiat Erlend M. Leonhardsen ved UiO, som innledet til debatt om

”Uavhengig regulator - EU-rettslige krav og internrettslige utfordringer”.

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Leonhardsen, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.40.


Lilleaker, den 18. november 2011.Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter