Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 22 Mar 2012Fallerstatninger etter Kløtveitdommen


Dato: 22 Mar 2012
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthusgt 29, Oslo

Agenda: 
Prinsippene for fallerstatning har endret seg vesentlig de senere år. Etter at Ulebergdommen avklarte spørsmålene for de såkalt separat utbyggbare fallene, har det fortsatt vært uenighet om verdsettelse av fall som ikke er separat utbyggbare. Dette spørsmålet var opp for Høyesterett før jul i den såkalte Kløvtveitsaken hvor dom falt 14 desember 2011, se http://www.lovdata.no/hr/hr-2011-02329-a.html. Vi ser på om denne dommen gir svaret på hvorledes ikke separat utbyggbare fall skal erstattes, eller om den overlater problemet til partene og skjønnsrettene.

Innledere blir to advokater som har arbeidet mye med disse spørsmålene på henholdsvis utbygger og grunneiersiden, Aksel Tannum (Haavind)og Ulf Larsen (Lund & co).


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber om at de som ønsker å møte melder seg på innen 19. mars kl 12. Trykk på linken "påmelding til dette møtet" nedenfor.


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 22. MARS 2012


Torsdag 22. mars 2012 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Temaet for møtet var

" Fallerstatninger etter Kløvtveitdommen"

Det var 35 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ga først ordet til Ulf Larsen fra Lund og Co. Deretter fikk Aksel Tannem fra Haavind ordet. Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen de to innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen. Han opplyste også at man planla et nytt møte senere i vårsemesteret.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.Lilleaker, den 26. mars 2012Odd Stiansen
 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter