Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 15 Nov 2012Avtaler mellom kommuner og kraftutbyggere i forbindelse med utbygging av vann og vindkraft


Dato: 15 Nov 2012
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgt 29, Oslo

Agenda: 
Tradisjonelt har det vært ganske vanlig å inngå avtaler mellom en (potensiell) utbygger og vertskommunene forut for en vannkraftutbygging. Denne tradisjonen ble også fulgt opp når man etterhvert startet vindkraftutbygging.

Etterhvert har det imidlertid blitt reist en del spørsmål om i hvilken utstrekning utbygger og kommunen kan/bør inngå en slik avtale, og når dette i tilfelle kan/bør skje. Årsakene til at spørsmålene stilles er blant annet nye regler om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven og nye og langt strengere regler om korrupsjon i straffeloven.

Innledere blir professor dr jur Erik M. Boe, samt advokat Halvard Gilje Aarseth fra advokatfirmaet Thommessen (som bistår EnergiNorge og representerer en rekke kraftselskaper) og advokat Magnus Dæhlin fra advokatifirmaet Lund & Co (som er sekretariat for LVK og representerer en rekke kommuner).

Vi åpner også for debatt !

Som vanlig på siste møte i høstsemesteret vil det bli valg på programkommite og sekretariat.

Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering. Vi ber derfor om at de som ønsker å delta melder seg på innen mandag 12. november kl 15.00. Bruk linken nedenfor!


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM
17. NOVEMBER 2012

Torsdag 15. november 2012 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var 45 fremmøtte.

Odd Stiansen ønsket velkommen og pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Martin Brittain (NVE), Kristin Bjella (Hjort), Trond Ulven Ingvaldsen (OED) og Ulf Hammer (UiO). Alle utenom Hammer var villige til å ta gjenvalg. Stiansen opplyste at Henrik Bjørneby var foreslått å erstatte Hammer Det var ingen andre forslag, og Brattain, Bjella, Bjørneby og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til den første av dagens innledere, professor Erik Boe ved UiO, som innledet til debatt om

”Avtaler mellom kommuner og kraftutbyggere i forbindelse med utbygging av vann- og vindkraft”.

Deretter ga han i tur og orden ordet til de to andre innlederne, advokat Magnus Dæhlin og advokat Hallvard Gilje Aarseth.

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen innlederne, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 19.20


Lilleaker, den 16. november 2011.Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter