Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 25 Apr 2013Naturmangfoldloven - utfordringer i praksis


Dato: 25 Apr 2013
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Oslo

Agenda: 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 representerer i følge Miljøverndepartementets hjemmeside ”en ny epoke i norsk naturforvaltning” og ”betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene”. Samme sted understrekes det at ”loven også skal virke sammen med andre lover som regulerer bruk av norsk natur” og at ”Naturmangfoldloven gir derfor alle samfunnsområder et stort ansvar for å få loven til å fungere”.

Når det nå er gått noen år etter at loven trådte i kraft, ønsker vi å sette søkelyset på de utfordringer loven og samspillet med andre lover medfører for energisektoren.

Innleder blir miljørådgiver Torunn Lynnebakken i SAE Vind DA.

Vi åpner også for debatt !

Vel møtt !Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering. Vi ber derfor om at de som ønsker å delta melder seg på innen mandag 22. april kl 15.00. Bruk linken nedenfor!

 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter