Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 10 Okt 2010Forholdet mellom en "ordinær" konsesjonsbehandling av et energitiltak og behandlingen av det konsesjonssøkte tiltaket etter naturmangfoldloven er ikke helt enkelt, men vi forsøker å kaste lys over temaet.


Dato: 10 Okt 2010
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Oslo

Agenda: 
Professor dr jr Inge Lorange Backer innleder om "Samordning av konsesjonsbehandling etter energiloven og behandling etter naturmangfoldloven - noen spørsmål etter kraftledningen Ørskog-Sogndal". Deretter åpner vi som vanlig for debatt.


Annet: 
Som vanlig blir det det en lett servering. vi ber derfor om at de som ønsker å delta, melder seg på innen tirsdag 8. oktober kl 12.00. Bruk lenken nedenfor!


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 10. OKTOBER 2013

Torsdag 10. oktober 2013 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 25 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ønsket velkommen, og ga ordet til professor dr. jr. Inge Lorange Backer, som holdt et foredrag om

Samordning av konsesjonsbehandling etter energiloven og behandling etter naturmangfoldloven.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.25.

Lilleaker, den 11. oktober 2013Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter