Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 14 Nov 2013OEDs høringsnotat med forslag til endringer i energiloven i forbindelse med EUs tredje energimarkedspakke.


Dato: 14 Nov 2013
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Oslo

Agenda: 
OED har sendt på høring forslag til endringer i energiloven, på grunn av EUs tredje energimarkedspakke. Høringsnotatet kan du finne her:

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/H%c3%b8ringer/Hoeringsnotat_tredje_energimarkedspakke.pdf

Lovendringsforslagene gjelder i hovedsak krav til uavhengig reguleringsmyndighet med etablering av en uavhengig klageinstans og krav om eiermessig skille for sentralnettet. Høringsfristen er 10 januar 2014.

Avdelingsdirektør Olav Boge i OED innleder, og deretter åpner vi for debatt. Som vanlig på det siste møtet i høstsemesteret blir det også valg av programkommite og sekretariat.

Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 12. november kl 10.00


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM
14. NOVEMBER 2013

Torsdag 14. november 2013 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var 36 fremmøtte.

Odd Stiansen ønsket velkommen og pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Martin Brittain (NVE), Kristin Bjella (Hjort), Trond Ulven Ingvaldsen (OED) og Henrik Bjørneby (UiO). Alle var villige til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Brattain, Bjella, Bjørneby og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til dagens innleder, avdelingsdirektør Olav Boge i OED, som presenterte OEDs høringsforslag om endringer i energiloven,på grunn av EUs tredje energimarkedspakke.

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Boge, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.30.


Lilleaker, den 15. november 2013.Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter