Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 8 Mai 2014”Reitenutvalgets forslag til tiltak for omstilling i nettselskapene”


Dato: 8 Mai 2014
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Vi får en presentasjon av innstillingen fra det såkalte Reitenutvalget, ved utvalgets medlem advokat Kristin Bjella, og et forberedt innlegg fra advokat Jens Naas-Bibow eller advokat Gunnar Martinsen. Som vanlig blir det også åpnet for debatt.


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 6. mai kl 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden.


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 8. MAI 2014

Torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 38 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ønsket velkommen, og ga ordet til advokat Kristin Bjella, som presenterte Reitengruppens innstilling «Et bedre organisert strømnett». Advokat Gunnar Martinsen fikk så ordet til et forberedt innlegg.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.

Lilleaker, den 9. mai 2014Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter