Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 5 Feb 2015På tide med ett prisregime for konsesjonskraft ?


Dato: 5 Feb 2015
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Konsesjonskraft er et av de viktigste godene vertskommunene får fra en vannkraftutbygger, og det er stor interesse knyttet til beregningen av prisen på denne kraften. I dag er det to ulike regelsett både for beregning av prisen og med hensyn til hvem som foretar beregningen, avhengig av om konsesjonen er gitt før eller etter 10. april 1959.

Det har (på ny) blitt reist spørsmål om det er på tide å innføre ett prisregime for konsesjonskraft, og hva dette regimet i tilfelle skal gå ut på. Vi tar denne debatten inn i NVJF, hvor vi får innledninger fra advokat Caroline Lund i LVK og leder for Energiforvaltning i Eidsiva Vannkraft, Jørn Gunnar Kleven. Deretter åpner vi for debatt.


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 3.februar kl 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden.Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 5. FEBRUAR 2015

Torsdag 5. februar 2015 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 34 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ønsket velkommen, og ga ordet til advokat Caroline Lund, som innledet over temaet «På tide med ett prisregime for konsesjonskraft ?». Leder for Energiforvaltning i Eidsiva Vannkraft, Jørn Gunnar Kleven, fikk så ordet til innledning over det samme tema.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederene og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.50.


Lilleaker, den 6. februar 2015Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter