Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 7 Mai 2015Skattemessig behandling av kraftforetakenes investeringskostnader - direkte utgiftsføring eller aktivering?


Dato: 7 Mai 2015
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Selv om vi denne gangen tar et steg utenfor den rene vassdrags- og energiretten, er dagens tema avstor betydning for de fleste som driver kraftproduksjon. Dette er jo en kapitalintensiv virksomhet, som beskattes særlig intensivt. Mange kraftselskaper står overfor store investeringer. Spørsmålet om den skattemessige behandlingen av investeringskostnadene vil dermed ha stor betydning for økonomien i prosjektene. Vi får en presentasjon av denne problemstillingen fra advokatene Morten Fjermeros og Sigve Braathen fra advokatfirmaet Hjort, og deretter åpner vi som vanlig for debatt.


Annet: 
Som vanlig blir det en enkel servering, og vi ber derfor de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 5.mai kl 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden.
Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 7. MAI 2015

Torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 30 fremmøtte.

Møteleder var Odd Stiansen. Han ønsket velkommen, og ga ordet til advokatene Morten Fjermeros og Sigve Braaten som innledet over temaet «Skattemessig behandling av investeringskostnader».

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederne og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.15.


Lilleaker, den 11. mai 2015Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter