Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 8 Okt 2015Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatning ved oreigning – og litt om kompensasjon ved etablering av bruksordningar for kraftutbygging etter jordskiftelova


Dato: 8 Okt 2015
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Et tema som går igjen på de fleste vassdragsskjønn, men som har vært sparsomt behandlet i juridisk litteratur, er anvendelsen av de ekspropriasjonsrettslige regler om påregnelighet når grunneier krever erstatning basert på at han selv kunne bygget ut vannfallet. Kveldens innleder, Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet forvarte i vår sin avhandling "Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar" for Ph.d graden og vil dele noen av sine funn med oss.

Hun vil også komme litt inn en(i alle fall for mange av oss) ny ordning; Bruksordninger etter jordskiftelova, som jordskifterettene har benyttet for å legge til rette for mindre kraftutbygginger.
Annet: 
Vi legger opp til Faglig og sosialt samkvem med servering fra kl 17.00. Foredraget starter kl 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 6. oktober kl 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden.Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 8. OKTOBER 2015

Torsdag 8. oktober 2015 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 32 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Møteleder var Odd Stiansen. Etter minglingen ønsket han velkommen, og ga ordet til førsteamanuensis Katrine Broch Hauge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som holdt et foredrag om

Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatning ved oreigning – og litt om kompensasjon ved etablering av bruksordningar for kraftutbygging etter jordskiftelova

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Det ble også tatt en rask håndsopprekning for å se om de fremmøtte satte pris på det nye opplegget med 30 minutters mingling/servering før foredraget. Tilnærmet alle fremmøtte mente det nye opplegget var en forbedring.


Møtet ble hevet ca kl. 19.00.


Lilleaker, den 9. oktober 2015Odd Stiansen
 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter