Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 18 Feb 2016Nett til rett tid: Nettselskapenes tilknytningsplikt og erstatningsansvar.


Dato: 18 Feb 2016
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Nettilknytning fra dag en er en forutsetning for lønnsomhet i utbyggingen av nye kraftverk. Dette innebærer at utbyggers og nettselskapets aktiviteter må samordnes i tid. Alstahaug tingsretts dom våren 2015 i en sak mellom Helgeland Kraft og NGK Utbygging viser at dersom nettselskapet ikke oppfyller sine forpliktelser, kan dette få økonomiske konsekvenser også for nettselskapet - her fikk utbygger dom for at nettselskapet var erstatningsansvarlig for utbyggers kostnader og tap i forbindelse med forsinket nettilknytning for tre kraftverk.

Både produsenter og nettselskaper ser nok at problemstillingen er aktuell også i andre saker, og vi har derfor fått professor Henrik Bjørnebye ved UiO til å innlede om temaet "Nett til rett tid: Nettselskapenes tilknytningsplikt og erstatningsansvar."

Etter foredraget blir det som vanlig åpnet for spørsmål og diskusjon.


Annet: 
Vi fortsetter "tradisjonen" som ble innledet på forrige møte med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl 17.00. Foredraget starter kl 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 6. oktober kl 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden.Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 18. FEBRUAR 2016

Torsdag 18. februar 2015 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 40 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Møteleder var Odd Stiansen. Etter minglingen ønsket han velkommen, og ga ordet til professor Henrik Bjørnebye ved UiO, som holdt et foredrag om

Nett til rett tid: Nettselskapenes tilknytningsplikt og erstatningsansvar

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Odd Stiansen innlederen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.40.


Lilleaker, den 22. februar 2016Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter