Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 22 Sep 2016Anleggsveier til glede og besvær


Dato: 22 Sep 2016
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Kraftutbygginger av noen størrelse innebar gjerne bygging av veier som ikke var der fra før, og/eller forlengelse av eksisterende veier. De store vannkraftutbyggingers tid er nok forbi, men veiene ligger der fortsatt, og vindkraftprosjektene krever ofte også veibygging.

Mange vil gjerne bruke slike veier, noen vil helst at de ikke brukes, og ingen vil betale mer en de må av regningen. Dette skaper utfordringer (og arbeidsoppgaver) for kraftselskaper, kommuner og vassdragsmyndighetene. Advokat Odd Stiansen i Statkraft går gjennom praksis og prøver å trekke noen rettslige konklusjoner. Deretter får vi et forberedt innlegg fra advokatfirmaet Lund & Co.


Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 20. September kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne sidenReferat


PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 22. SEPTEMBER 2016

Torsdag 22. september 2016 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 40 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Møteleder var Tron Ulven Ingvaldsen. Etter minglingen ønsket han velkommen, og ga ordet til advokat i Statkraft Odd Stiansen, som holdt et foredrag om

Anleggsveier til glede og besvær

Advokatfullmektig Lasse Gommerud Våg fra advokatfirmaet Lund & Co holdt så en forberedt innlegg om samme tema.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Ingvaldsen Stiansen og Våg og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen. Han opplyste også at neste møte i forumet sannsynligvis ville finne sted torsdag 10. november.

Møtet ble hevet ca kl. 18.40.


Lilleaker, den 23. September 2016Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter