Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 10 Nov 2016Vannressurslovens bestemmelser om rådighet over grunnvann


Dato: 10 Nov 2016
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gt 29, Oslo

Agenda: 
Grunnvannet var lenge stemoderlig behandlet i vassdragslovgigningen, men har nå sett eget kapittel i vannressursloven, som Carl Fredrik Ekeberg (OED) og Elisabeth Bruusgaard (NVE) vil lede oss gjennom.

Som vanlig på det siste møtet i høstsemesteret blir det også valg av programkommite og sekretariat.Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 8. November kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM
10. NOVEMBER 2016

Torsdag 10. november 2016 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var 23 fremmøtte.

Etter en halv times mingling og servering ønsket Odd Stiansen velkommen og pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Martin Brittain (NVE), Kristin Bjella (Hjort), Trond Ulven Ingvaldsen (OED) og Henrik Bjørneby (UiO). Brattain ønsket avløsning, og hadde foreslått at Anne Rogstad (NVE) overtok hans plass. De øvrige var villige til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Rogstad, Bjella, Bjørneby og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til Carl Fredrik Ekeberg (OED) og Elisabeth Bruusgaard (NVE), som innledet til debatt om «Vannressurslovens bestemmelser om rådighet over grunnvann»

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Ekeberg og Bruusgaard, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.30.


Lilleaker, den 11. november 2016.Odd Stiansen
 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter