Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 9 Feb 2017Olje- og energidepartementets forslag til revisjon av konsesjonslovene av 1917


Dato: 9 Feb 2017
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Oslo

Agenda: 
Konsesjonslovene fra 1917 kan feire 100 år jubileum i år og bærer preg av alderen, både med hensyn til språk og lovteknisk oppbygging. OED har derfor sendt på høring et utkast til endringer i ervervsloven og vassdragsreguleringsloven. Formålet med endringsforslaget er å forenkle lovverket, men uten å foreta annet enn noen få mindre materielle endringer.

Avdelingsdirektør Olav Boge i Olje- og energidepartementet vil redegjøre for departementets lovforslag. Vi får så et forberedt innlegg fra advokat Gunnar Martinsen i Thommessen, før det åpnes for debatt.
Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 7. februar kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne sidenReferat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 9. FEBRUAR 2017

Torsdag 9. februar 2017 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 50 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Møteleder var Odd Stiansen. Etter minglingen ønsket han velkommen, og opplyste at han før han ga ordet til dagens innleder ville si noen ord om forumets økonomi. Forumets kostnader (oppmerksomhet til innledere, servering på møter og drift av hjemmeside) har de senere år vært dekket av bidrag forumet i 2008 fikk fra Statkraft, Statnett, Energi Norge, OED og Thommessen. Disse midlene er imidlertid i ferd med å ta slutt. Det vil derfor bli sendt ut anmodninger om tilskudd, denne gangen til advokatfirmaene som er flittigste deltakere på møtene. Dersom også andre firmaer enn de som får henvendelser ønsker å gi bidrag er de selvsagt hjertelig velkomne til å ta kontakt på post@nvjf.no.

Stiansen ga så ordet til avdelingsdirektør Olav Boge i OED, som presenterte departementets forslag til revisjon av Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.

Deretter fikk advokat Gunnar Martinsen ordet til et forberedt innlegg om samme tema.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Stiansen Boge og Martinsen og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.50.


Lilleaker, den 10. februar 2017Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter