Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 27 Apr 2017EUs vinterpakke


Dato: 27 Apr 2017
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gt 29, Oslo

Agenda: 
Energisektoren er gjenstand for nærmest kontinuerlige endringer. Allerede før EØS-landene etter åtte år (!)ble enige med Kommisjonen om betingelsene for den tredje energimarkedspakkes innlemmelse i EØS-avtalen, la Kommisjonen frem et omfattende forslag til nytt regelverk for energimarkedet i Europa. Den såkalte "vinterpakken" omfatter en rekke tiltak for videreutvikling av det indre energimarkedet i Europa.

Professor Henrik Bjørnebye ved UiO vil guide oss gjennom de viktigste delene av denne pakken, før vi som vanlig åpner for debatt.
Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 25. april kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 27. APRIL 2017

Torsdag 27. april 2017 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 32 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Etter minglingen ønsket Odd Stiansen velkommen, og opplyste at han før han ga ordet til dagens innleder kunne opplyse at siden forrige møte, har forumet mottatt bidrag fra

• Advokatfirma Hjort DA
• Advokatfirma Haavind AS
• Advokatfirma Thommessen AS
• Advokatfirma Lund og Co DA
• Kvale advokatfirma DA

Denne nyheten ble mottatt med en applaus for de aktuelle firmaene.

Stiansen fortalte videre at sekretariatet hadde mottatt en forespørsel om å følge møtene på Skype. Komiteens foreløpige vurdering var at det tekniske opplegget i møtelokalet foreløpig ikke var godt nok til å sikre stabil overføring, samtidig som tidspunktet var slik at man ikke hadde NVEs tekniske kompetanse tilgjengelig. Programkomiteen ville imidlertid drøfte spørsmålet nærmere, og forumet tar gjerne i mot synspunkter på slik overføring.

Stiansen ga så ordet til Professor Henrik Bjørnebye ved UiO, som redegjorde for innholdet i EUs Vinterpakke.

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Stiansen Bjørnebye og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.

Lilleaker, den 28. april 2017Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter