Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 21 Sep 2017Beviskravet ved overtredelsesgebyr for brudd på energi- og vannressurslovgivningen. Dagens innleder er advokatfullmektig Shabneet K. Bains fra advokatfirmaet Wiersholm.


Dato: 21 Sep 2017
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
Økt bruk av administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr gjør det viktig å få klarhet i hvilke krav som gjelder for bruk av denne type sanksjoner, herunder hvilke krav som stilles til bevis for at det foreligger en overtredelse. Praksis viser at det oppstilles ulike beviskrav ved bruk av overtredelsesgebyr etter energi- og vannressurslovgivningen. I sin presentasjon vil Bains gi en oversikt over praksis og forvaltningens vurdering av om beviskravet for å ilegge gebyr er oppfylt. Deretter vil hun si noe om hvilket beviskrav som etter hennes oppfatning følger av lovgivningen ved bruk av gebyr for brudd på energi- og vannressurslovgivningen.Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 19. september kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden

 Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter