Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 23 Nov 2017Datalagringsentre i Norge - hva er dette og hvilke juridiske utfordringer kan det skape?


Dato: 23 Nov 2017
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
På kveldens møte tar vi et skritt over på forbrukssiden. Verden har i løpet av de senere årene fått en ny kraftkrevende industri - datalagringssentre - og mange arbeider for at slike virksomheter skal velge å etablere seg i Norge. Atle Haga, leder av datasenterprosjektet i Statkraft vil forklare hva konseptet innebærer, hvoretter advokat Rune Tjomsås Andersen fra advokatfirmaet Arntzen de Besche vil redegjøre for de mulige juridiske utfordringene ved slike prosjekter.


Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 21. november kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM
23. NOVEMBER 2017

Torsdag 23. november 2017 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo. Det var 14 fremmøtte.

Etter en halv times mingling og servering ønsket Odd Stiansen velkommen og pekte så på at etter forumets vedtekter skal valg av programkomité og sekretariat finne sted på ett av høstens møter. Programkommiteen har siden forrige valg bestått av Anne Rogstad (NVE), Kristin Bjella (Hjort), Trond Ulven Ingvaldsen (OED) og Henrik Bjørneby (UiO). De var alle villige til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Rogstad, Bjella, Bjørneby og Ingvaldsen ble valgt ved akklamasjon.

Sekretariatet har vært lagt til Statkraft, som var villig til å ta gjenvalg. Det var ingen andre forslag, og Statkraft ble valgt ved akklamasjon.

Stiansen ga så ordet videre til Ole Johan Lindås (Statkraft) og deretter Rune Tjomsås Andersen (Arntzen de Besche, som innledet til debatt om «Datalagringsentre i Norge – hva er dette og hvilke juridiske utfordringer kan det skape?».

Det ble deretter åpnet for debatt.

Avslutningsvis takket møtelederen Lindås og Andersen, og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.50.


Lilleaker, den 24. november 2017.Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter