Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018


Møte - 8 Feb 2018"Nettselskapenes tilknytningsplikt – ulike ansvarsgrunnlag og erstatningsutmåling i rettspraksis"


Dato: 8 Feb 2018
Tid: 17:00
Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Oslo

Agenda: 
For å kunne sette et kraftverk i drift, vil det ofte være nødvendig at også nettselskapene gjør investeringer i utbygging og oppgradering. Normalt går dette greit, men av og til er nettet ikke klart når kraftverket ønskes satt i drift. Da oppstår spørsmålet om hvilket rettslige konsekvenser dette kan få, og hvordan en eventuell erstatning skal utmåles.


Annet: 
Vi fortsetter tradisjonen med faglig og sosialt samkvem med servering fra kl. 17.00. Foredraget starter kl. 17.30. Av hensyn til serveringen ber vi de som ønsker å komme om å melde seg på innen tirsdag 6. februar kl. 10.00. Benytt påmeldingsknappen nederst på denne siden


Referat

PROTOKOLL FOR MØTE I NORSK VASSDRAGSJURIDISK FORUM 8. FEBRUAR 2018

Torsdag 8. februar 2018 kl. 17.00 holdt NVJF møte i NVEs lokaler i Oslo.

Det var 30 fremmøtte. Møtet ble innledet med en halv times «mingling» og servering.

Etter minglingen ønsket Odd Stiansen velkommen, og ga ordet til advokat Jens Naas-Bibow, som innledet til debatt om «Nettselskapenes tilknytningsplikt - Ulike ansvarsgrunnlag og erstatningsutmåling i rettspraksis».

Det ble så åpnet for diskusjon og spørsmål.

Avslutningsvis takket Stiansen Naas-Bibow og overrakte en oppmerksomhet som takk for innsatsen.

Møtet ble hevet ca kl. 18.45.

Lilleaker, den 9. februar 2018Odd Stiansen Påmelding til dette møtet

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter