Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Vi etablerer ny base for e-postadresser !

Opprettet: 23.Oct 2007 14:35:55
Skrevet av: Odd Stiansen


Du må registrere deg her dersom du (fortsatt) vil motta informasjon fra oss, selv om du har registrert deg før !

Vi tar nå i bruk en ny løsning for oppdatering og vedlikehold av vår liste over e-postadresser, direkte koblet opp mot denne hjemmesiden. Dette gjør det enklere for å registrere nye interesserte, og vil forhåpentlig gi færre feilsendte e-poster. Det betyr også at mens vi tidligere har forsøkt å begrense adresselistens størrelse ved å kanalisere informasjon gjennom kontaktpersoner, kan man nå gjerne registrer e-postadressene til alle som er interessert i å motta informasjon.

Ulempen er imidlertid at vi må be deg om selv å registrere din e-postadresse, selv om du har gjort dette tidligere. Dersom du ikke gjør dette innen 1. desember 2007, vil du ikke lenger motta informasjon fra oss.

Legg inn din e-postadresse her:
Meld deg inn her

Hvis du senere vil strykes av listen, ber vi deg sende en e-post til post@nvjf.no.

Får du ny e-postadresse, ber vi deg registrere den nye ved hjelp av linken over, og sende en e-post til post@nvjf.no med anmodning om at den gamle adressen blir slettet av vår liste.

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter