Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 16. april kl 17.00

Opprettet: 4.Mar 2009 13:46:30
Skrevet av: Adri Brugmans


Temaet blir "Offshore vindkraft"

Tidligere vit ass, nå dommerfullmektig, Sindre Løvgaard, vil innlede basert på hans masteroppgave "Det rettslige rammeverket for offshore vindkraft". Vi vil så få et forberedt innlegg fra en representant for Statkraft, før vi som vanlig åpner for debatt.

For nærmere detaljer og påmelding, trykk på datoen 16. april 2009 under "møtevirksomhet" øverst til høyre på siden.

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter