Norsk Vassdragsjuridisk Forum




Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Norsk Vassdragsjuridisk Forum er 20 år

Opprettet: 18.Sep 2009 15:04:19
Skrevet av: Odd Stiansen


I disse dager er det 20 år siden Norsk Vassdragsjuridisk Forum ble stiftet i Statkrafts daværende lokaler i Slemdalsveien 37.

Etter at juridisk avdeling i Statkraft i april 1989 hadde innbudt en rekke potensielle interessenter til stiftelse av forumet, var det 29 personer som møtte opp på det konstituerende møtet i 27. september 1989. I tillegg til at man der vedtok forumets vedtekter, kunne de fremmøtte høre Otto Chr Hagemanns foredrag om ”Rettslige spørsmål knyttet til grunnvann, med særlig vekt på de problemer vi vil stå ovenfor i fremtiden”.

Siden den tid har vi holdt 35 møter, med i alt 1121 deltakere. En liste over møtene ligger på vår hjemmeside http://www.nvjf.no/?side=nyheter&nyhetID=24

Stort sett har vi holdt 3 – 4 kveld/ettermiddagsmøter hvert år. I tillegg har vi hatt to litt større arrangementer: Sammen med OED arrangerte vi et seminar på Island om den nye vannressursloven i august 2000, og året etter arrangerte vi på egen hånd Seminaret ”Energiloven – 10 år etter” med drøyt 100 deltakere på Holmenkollen.

Et jubileum tilsier en feiring, og vi kan love at bursdagskaken vil komme på bordet på neste møte. Kanskje vanker det også ett glass musserende……. Det er litt usikkert når neste møte blir, ettersom den første planen vi hadde ikke lot seg realisere. Vi jobber imidlertid med saken.

Sekretariatet og programkommiteen vil takk alle som opp gjennom årene har hjulpet oss med økonomiske bidrag, lån av lokaler og ikke minst ved å stille opp som innleder på våre møter ! Vi ser frem til et godt samarbeide med alle som er interessert i vassdragsretten og tilgrensende områder også i fremtiden.


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter