Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir torsdag 11. mars 2010 kl 17.00 på Universitetet i sentrum

Opprettet: 17.Feb 2010 09:21:30
Skrevet av: Adri Brugmans


Temaet blir "Hva kan gjøres med lovstrukturen på vassdragsrettens område ?"


For nærmere detaljer og påmelding, se http://www.nvjf.no/?side=mote&id=39

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter