Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte 10 november 2010 - Naturmangfoldloven og vassdragsektoren

Opprettet: 21.Oct 2010 21:19:20
Skrevet av: Odd Stiansen


Neste møte finner sted onsdag 10 november 2010 kl 17.00 hos Thommessen Haakon VII gate 10, Oslo.

Naturmangfoldloven og vassdragssektoren"

Naturmangfoldsloven av 19 juni 2009, som trådte i kraft 1 juli samme år, er en sektorovergripende lov som også gjelder for innsjøer og vassdrag. Dersom du ikke alt har stifte bekjennskap med denne loven, er det derfor all grunn til å tro at du vil komme i berøring med den snart.

Til å si noe om hva denne loven kan bety for vassdragssektoren, har vi fått professor dr juris Inge Lorange Backer ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Innledningsvis blir det valg av programkommite og sekretariat.

For nærmere omtale av møtet og påmelding, trykk på "10 november 2010" under møtevirksomhet i kolonnen til høyre, eller følg denne linken

http://www.nvjf.no/?side=mote&id=40
Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter