Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 31 mars 2011 hos Thommessen

Opprettet: 9.Mar 2011 16:06:03
Skrevet av: Odd Stiansen


Vi ser på ideene om utbygging av pumpekraftverk mellom eksisterende norske magasin for å løse Europas utfordring ved å takle innfasing av ny vindkraft, og hvilke juridiske spørsmål en slik utbygging kan stille.


For nærmere omtale av møtet og påmelding, trykk på "31 mars 2011" under møtevirksomhet i kolonnen til høyre, eller følg denne linken
http://www.nvjf.no/?side=mote&id=41


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter