Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 15. november 2012 hos NVE

Opprettet: 23.Oct 2012 14:16:31
Skrevet av:


Temaet blir "Avtaler mellom kommuner og kraftutbyggere i forbindelse med utbygging av vann og vindkraft".


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter