Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 14. februar 2013 kl 17.00 hos NVE

Opprettet: 18.Jan 2013 08:36:00
Skrevet av: Odd Stiansen


Tema blir Naturmangfoldloven - utfordringer i praksis

For nærmere omtale om påmelding, se http://www.nvjf.no/?side=mote&id=47

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter