Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 10. oktober 2013 kl 17.00 hos NVE

Opprettet: 30.Aug 2013 09:28:39
Skrevet av: Odd Stiansen


Inge Lorange Backer innleder til debatt om Professor dr jr Inge Lorange Backer innleder til debatt om temaet

Samordning av konsesjonsbehandling etter energiloven og behandling etter naturmangfoldloven - noen spørsmål etter kraftledningen Ørskog-Sogndal. For nærmere omtale om påmelding, se http://www.nvjf.no/?side=mote&id=48

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter