Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 14. november 2013 kl 17.00 hos NVE

Opprettet: 26.Sep 2013 13:19:40
Skrevet av: Odd Stiansen


Tema blir OEDs høringsnotat med forslag til endringer i energiloven i forbindelse med EUs tredje energimarkedspakke.

Innleder blir avdelingsdirektør Olav Boge i OED.

For nærmere opplysninger og påmelding, se http://www.nvjf.no/?side=mote&id=49

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter