Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 8. oktober 2015

Opprettet: 7.Sep 2015 09:47:19
Skrevet av:


Tema: Påreknelegvurderingar ved utmåling av fallerstatning ved oreigning – og litt om kompensasjon ved etablering av bruksordningar for kraftutbygging etter jordskiftelova.


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter