Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir 12. mai 2016 kl 17.00 hos NVE

Opprettet: 7.Apr 2016 18:17:13
Skrevet av: Odd Stiansen


Temaet blir "Reindrift og rein kraft - Rettssubjekter og rettigheter i reindriften ved kraftutbygging"


Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter