Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Neste møte blir torsdag 10. November 2016 kl 17.00 hos NVE

Opprettet: 17.Oct 2016 16:33:43
Skrevet av: Odd Stiansen


Temaet er "Vannressurslovens bestemmelser om rådighet over grunnvann"Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter