Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Vi takker for bidrag til forumets drift!

Opprettet: 27.Apr 2017 10:35:10
Skrevet av: Odd Stiansen


Selv om forumet har lave driftskostnader, er vi avhengige av å ha noen penger tilgjengelig for servering på møtene og en liten oppmerksomhet til innledere.

Mens forumet tidligere i stor grad har fått bidrag fra "offentlige" aktører, søkte programkomiteen i 2017 om bidrag fra private advokatfirmaer. Disse søknadene fikk en meget rask og velvillig behandling, og vi takker for bidrag fra følgende firmaer:

• Advokatfirma Hjort DA
• Advokatfirma Haavind AS
• Advokatfirma Thommessen AS
• Advokatfirma Lund og Co DA
• Kvale advokatfirma DA

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter