Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Vi takker for velvillige bidrag til forumets drift

Opprettet: 28.Apr 2017 09:01:37
Skrevet av: Odd Stiansen


Selv om forumet har beskjedne kostnader, har vi behov for noen midler til servering på møtene og en liten oppmerksomhet til innledere.

Ettersom vi ikke har noen medlemskontingent eller inngangspenger, har disse midlene vært skaffet til veie ved bidrag fra firmaer og organisasjoner som setter pris på våre møter.

Etter at de midlene som ble skaffet til veie ved slike bidrag for 5-6 år siden var i ferd med å bli brukt opp, har vi nå fått bidrag fra følgende advokatfirmaer:

Advokatfirma Hjort DA

Advokatfirma Haavind AS

Advokatfirma Thommessen AS

Advokatfirma Lund og Co DA

Kvale advokatfirma DA

Advokatfirmaet Wiersholm AS


Vi takker firmaene for deres bidrag til forumets fortsatte drift!

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter