Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Alle Rettigheter
NVJF © 2018

Om oss

Norsk Vassdragsjuridisk Forum ble stiftet i september 1989, og er en uhøytidelig over­bygging over møter om emner av interesse innenfor vassdragsrett og tilgrensende rettsområder. Ettersom mange av målgruppen er engasjert i kraftproduksjon, har man således også hatt flere møter innenfor energirett. Ambisjonsnivået er å holde 3-4 møter i året. Møtene holdes normalt hos NVE på Majorstua.

Forumet har ikke medlemmer i tradisjonell forstand, men en liste over e-postadresser til kontaktpersoner i advokatfirmaer, offentlige institusjoner og andre bedrifter som kan ha interesse av møtene. Disse sørger da for å spre informasjon videre i eget hus. Forumets organer er begrenset til en programkomité og et sekretariat.


Programkomiteen består for tiden av

- Henrik Bjørnebye, det Juridiske fakultet, UiO,
- Anne Rogstad, NVE,
- Trond Ulven Ingvaldsen, OED og
- Kristin Bjella, advokatfirmaet Hjort

Sekretariatet er lagt til Statkrafts juridiske avdeling, og kan kontaktes på e-postadressen post@nvjf.no eller telefon 24 06 71 93.

Møtevirksomhet

-8 Feb 2018
-23 Nov 2017
-21 Sep 2017
-27 Apr 2017
-9 Feb 2017

Alle arrangerte møter